Kreiranje i print brošure i letka. Odlučili smo se za trifold A4 letak.
Kreiranje vizit kartica prema vizaelnom identitetu tvrtke.