Prvi korak je bio izraditi logotip u vektoru, da bi se logotip mogao dalje koristiti na digitalnim medijima.