Kreiranje brošure i letka.

Kreiranje video promotivnog spota.