Web trgovina je doživila i jedan redesign, jer je salon INFINIA dobila novi logotip koji se morao slagati sa bojama na web trgovini.

Kreiranje video promotivnog spota za iBeauty software.