Ključ Za Uspjeh Proizvoda!

Dizajn Ambalaže

Fokus na dizajn ambalaže snažno se povećao u posljednjih nekoliko godina, kada je shvaćeno da dobar dizajn pakiranja ima veliki utjecaj na uspjeh proizvoda. Dizajn pakiranja jedini je instrument koji može stvoriti pravi dojam, pravilno predstaviti proizvod, otkriti njegove vrijednosti i skrenuti pozornost na sebe. Dizajn ambalaže jednako je važan za povratnog kupca.

Svaki uloženi novac za DOBAR design ambalaže, je ulog u proizvod!

Značaj Dizajna Ambalaže

Zamislite da dolazite na razgovor za posao zajedno s 40 000 drugih ljudi, gdje vaš budući poslodavac bira tim, a vi imate samo 7 sekundi njegovog vremena da se predstavite i privučete njegovu pozornost. U trgovini jedan predmet ne privlači više od 3 sekunde pažnje. 70% odluka donosi se stojeći pored police. Štoviše, za čitanje podataka na pakiranju kupac ne troši više od 4 sekunde! Te činjenice ukazuju na potrošačke navike i pažnju posvećenu svakom pakiranju u trgovini.

Proces stvaranja Ambalaže

Analiza

Izuzetno je važno analizirati svoje konkurente, odrediti portret korisnika, očekivanja kupaca o proizvodu i kategoriju na kojoj je proizvod pozicioniran.

Odabir materijala

Dizajn ambalaže jedinstven je na način da se može raditi s bilo kojim materijalima – od papira do čelika ili drva. Potrebno je dobro odabrati materijale, uravnotežiti mogućnosti pakiranja i cijene.
 

Kreiranje dizajna

Izrada dizajna ambalaže faza je u razvoju kada se sve pružene i analizirane informacije pretvaraju u dizajnersko rješenje, čime se proizvod pretvara u onu koja jasno prenosi željene vrijednosti i emocije.
 

Priprema za izradu

Ovaj proces nije samo od iznimne važnosti i mora se obaviti odgovorno, već zahtijeva i puno znanja. Tijekom ovog postupka izvršavaju se akcije poput odabira tehnoloških rješenja, ispitivanja i specifični projekti.
 

Jedinstvena Ambalaža

Nakon četiri glavne faze kreativnog procesa, proizvodimo jedinstvenu ambalažu koja je savršeno prilagođena vašem proizvodu i potpuno je orijentirana prema vašim klijentima.
izrada web stranica za mobitel -sanbor

Sanbor d.o.o. – Rama

izrada vizit kartica za limariju doca iz Sirokog brijega

Limarija DOCA – Široki Brijeg